Plastics & Additives

Je těžké si představit moderní život bez použití plastů. Naštěstí máme suroviny a aditiva potřebná pro jejich úspěšnou výrobu.

Do plastikářského průmyslu dodáváme termoplasty pro výrobu autodílů a pro použití v lékařských technologiích a obalovém průmyslu. Kromě toho, že nabízíme široké portfolio technických a komoditních plastů, rádi vám také vždy poradíme s jakýmikoliv speciálními chemickými látkami.

Funkční aditiva hrají důležitou roli v PVC, plastikářském a textilním průmyslu. Používají se jako pomocné látky při zpracování ke zlepšení mechanických vlastností nebo aby dodaly osobitý vzhled konečným dílům. Pokud jde o tento specifický druh suroviny a přídavného materiálu, naše dlouhodobé vazby na dodavatele po celém světě z nás činí nepostradatelné obchodní partnery.

Abychom učinili každodenní život bezpečnějším, nabízíme širokou paletu retardérů hoření, aditiv do protipožárních bariér a synergistických výrobků pro plasty a nátěry, přičemž klademe velký důraz na bezhalogenové systémy. Také pozorně sledujeme měnící se požadavky trhu a legislativu.