Předpisy Evropské unie

Převedení předpisů REACH do praxe je komplexní úkol. U nás v NRC s vámi úzce spolupracujeme, abychom vám poskytli všechny potřebné informace k tomu, aby bylo vše provedeno správně.

REACH, legislativa Evropské unie týkající se registrace, evaluace a autorizace chemických látek, byla schválena v roce 2007. Obrácením důkazního břemene přesunuje REACH odpovědnost za bezpečnost chemických látek jak na výrobce, tak na dovozce. Nařizuje jim registrovat jejich chemické látky a zaručit, že lze s jejich produkty zacházet bezpečně.

Ještě než předpisy REACH vešly v platnost, všichni odpovědní zaměstnanci absolvovali interní i externí školení, aby byli připraveni na všechny aspekty legislativy REACH, obzvláště na komunikaci v rámci dodavatelského řetězce. Kromě toho firma NRC sestavila projektový tým REACH, který se skládá ze zástupců jak správní rady a jednotlivých obchodních jednotek, tak managementu kvality a bezpečnosti, logistiky a IT. Další informace a okamžitá pomoc jsou k dispozici v naší brožuře REACH, kterou si můžete stáhnout z naší domovské stránky ve formátu PDF. Kromě toho také publikujeme pravidelné aktualizace týkající se současného statusu legislativy REACH a GHS prostřednictvím tradetrends, našeho firemního časopisu.

Kontakt na management kvality a bezpečnosti  | REACH:

Reinhard Friedek
Telefon: +49 (40) 36 87-350, reinhard.friedek(at)nrc.de
Kajen 2, 20459 Hamburg, Germany