Pravidla chování v NRC

Cítíme se zavázáni k určitým pravidlům chování, která spojují naše odhodlání dodržovat zákony, a to v každé zemi, ve které obchodujeme, s naším závazkem k etickému chování.

Tyto směrnice jsou definovány v pravidlech chování skupiny NRC. Jsou závazné pro všechny zaměstnance skupiny NRC a současně znamenají slib našim obchodním partnerům.

Pravidla chování v NRC:

  • dodržování zákonů a právních systémů
  • férová konkurence
  • zákaz korupce a úplatků
  • respektování základních lidských práv zaměstnanců
  • zákaz práce dětí a nucených prací
  • ochrana zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
  • důvěrné zacházení s informacemi / ochrana dat
  • vyhýbání se konfliktům mezi obchodními a soukromými zájmy