Jdeme příkladem

Naše účast v programu Responsible Care demonstruje naši oddanost svědomitému a odpovědnému podnikovému chování.

Bezpečnost práce a přepravy, ochrana životního prostředí a odpovědnost za výrobky – to jsou základní kameny naší podnikové filozofie a důvody, proč se účastníme programu Responsible Care. Naším závazkem je neustálá optimalizace plnění požadavků bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. Za tím účelem jsme podrobováni externím kontrolám a auditům. Skupina NRC je nejen držitelem certifikátu ISO 9001:2008, ale totéž očekává od svých zasílatelských a skladovacích partnerů.

Odpovědné chování v oblasti distribuce chemických látek je předmětem zvláštního zájmu generálního ředitele společnosti Nordmann, Rassmann GmbH Edgara E. Nordmanna. Ve své funkci úřadujícího presidenta FECC, Evropské asociace distributorů chemických látek, učinil rozšíření programu Responsible Care hlavním úkolem svého presidentství. Není třeba zdůrazňovat, že toto pole působnosti, rozšíření programu Responsible Care, je samozřejmostí v rámci skupiny NRC.